ŁKS Siatkówka Żeńska

MŁODZIEŻOWY KLUB PIŁKI SIATKOWEJ DZIEWCZĄT

Aktualności

Projekt COVID 19

ŁKS Siatkówka Żeńska realizuje zadanie pt. „Sport w czasach pandemii” w ramach Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID-19 współfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w okresie 01.06.2020 r. – 31.10.2020 r. Projekt jest realizowany w ramach Priorytetu BEZPIECZEŃSTWO NGO w obszarze 3 Zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do realizacji działań i 4 Wynajem siedziby lub lokalu do realizacji działań. Podstawowym celem projektu jest wznowienie działalności Stowarzyszenia i wypełnianie zadań w obszarze pożytku publicznego poprzez wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez:

– zapewnienie bezpieczeństwa i higieny sportu, zgodnie z obowiązującymi procedurami w czasie

pandemii;

– zachęcanie społeczności lokalnej do uprawiania bezpiecznego sportu w czasie pandemii.

Sezon 2020/21

 

W zakładce treningi podaliśmy godziny zajęć poszczególnych grup. 

Informacja

Informujemy, że składki członkowskie wpłacamy do trenerów lub na konto klubu do każdego dziesiątego bieżącego miesiąca.

Zapraszamy na treningi – nabór trwa przez cały rok
Wszelkie informacje pod numerem telefonu 662206848

WSPIERAJĄ NAS:

łks łódź

władze KLUBU

1. Prezes
2. Wiceprezes
3. Sekretarz