Siedziba klubu

al. Unii Lubelskiej 2
94-020 Łódź
NIP 727 27 58 252
NR konta 28 2490 0005 0000 4500 3577 7548
adres mail stowarzyszenie@siatkalks.pl

adres do korespondencji

ul. Skorupki 21 lok.169
90-532 Łódź
tel kont. 662206848