Siedziba klubu

al. Unii Lubelskiej 2
94-020 Łódź
NIP 727 27 58 252
NR konta 28 2490 0005 0000 4500 3577 7548
adres mail stowarzyszenie@siatkalks.pl

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2469.665087896389!2d19.42439381577918!3d51.75744747967704!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x471a353a239a318b%3A0x803f4f7292b342af!2zYWxlamEgVW5paSBMdWJlbHNraWVqIDIsIDkwLTAwMSDFgcOzZMW6!5e0!3m2!1spl!2spl!4v1546688588805" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>

adres do korespondencji

ul. Skorupki 21 lok.169
90-532 Łódź
tel kont. 662206848

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2470.101431130983!2d19.449575015778937!3d51.7494687796757!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x471a34d94b177c3d%3A0x7f2048a40104b665!2zSWduYWNlZ28gU2tvcnVwa2kgMjEsIDkwLTUzMiDFgcOzZMW6!5e0!3m2!1spl!2spl!4v1546688611606" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>